podmenu

Profesní životopis

1. Základní údaje
Jméno a příjmení: Radim Dědic
Titul: Ing.
Adresa pro doručování: Mírová 18, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Rodné číslo: 720822/5563
Občanství: ČR
Národnost: česká
Vzdělání: vysokoškolské
2. Dosažené vzdělání, jmenování a členství v profesních komorách
Duben 2008

Absolvent specializačního studia na Institutu oceňování majetku v Praze při VŠE. Jednalo se o specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí v rozsahu 302 vyučovacích hodin.

Únor 2004

Rozšířeno mé jmenování znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, pohledávek a nehmotného majetku o specializaci oceňování cenných papírů, Spr. č. 1182/04.

Květen – červen 2003

Absolvent specializačního studia na Institutu oceňování majetku v Praze při VŠE. Jednalo se o specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování cenných papírů a nehmotného majetku v rozsahu 220 vyučovacích hodin (každé). Dne 9.6.2003 bylo rozšířeno mé jmenování znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků a pohledávek o specializaci oceňování nehmotného majetku, Spr. č. 2691/2003.

Březen 2002

Rozšířeno mé jmenování znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků o specializaci oceňování pohledávek, Spr. č. 1885/2002.

Říjen 2000

Dne 26.10.2000 jsem byl Krajským obchodním soudem jmenován znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, Spr. č. 2790/2000.

Únor 2000

Absolvent specializačního studia na Institutu oceňovaní majetku při VŠE. Jednalo se o čtyřsemestrální specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků v rozsahu 220 vyučovacích hodin.

Září - listopad 1997

Dne 7.11.1997 jsem byl zapsán do seznamu správců konkurzních podstat, vedeného Krajských obchodním soudem Ostrava pod pořadových číslem 14/97 – část B. Dne 18.9.1997 jsem se stal členem Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice s evidenčním číslem 377.

Březen 1997

Dne 3.3.1997 jsem byl zapsán do seznamu daňových poradců vedeného Komorou daňových poradců České republiky pod číslem 00002387.

Únor 1996

Ukončeno studium Vysoké školy ekonomické Praha, hlavní specializace Hospodářská politika.

3. Přehled zaměstnání
1996 – 2008

Předseda představenstva Dědic & partneři a.s., znalecký ústav, IČ: 25 36 43 91. V rámci znaleckého ústavu se věnuji problematice oceňování: podniku, pohledávek, nehmotného majetku a nemovitých věcí. Dále se jako fyzická osoba věnuji: konkurznímu a insolvenčnímu řízení: správce konkurzních podstat (insolvenční správce).