podmenu

Podklady pro ocenění

Obecně k podkladům
Ze zkušeností se zpracováním ocenění majetku vyplývá, že příprava a shromáždění příslušných podkladů představuje náročnou fázi celého procesu zpracování ocenění. Proto jsme připravili několik obecných doporučení, která vedou k optimalizaci procesu přípravy příslušných podkladů:
Ocenění podniku, části podniku
Ocenění pohledávky
Podklady pro oceňování
Podklady pro ocenění podniku DOC/PDF
Podklady pro ocenění nemovitých věcí DOC/PDF
Podklady pro ocenění pohledávky DOC/PDF
Podklady pro ocenění ochranné známky DOC/PDF
Členění majetku DOC/PDF