podmenu

Nabídka služeb

Zpracování znaleckých posudků a odborných odhadů v níže uvedených oblastech:
Kompletní poradenské služby včetně služeb daňového, účetního a právního charakteru v oblastech:
Provedení Due Dilligence vybraného podniku, zejména pro akvizici podniku formou nabytí obchodních podílů či akcií:
Kompletní poradenské služby včetně služeb daňového, účetního a právního charakteru v oblasti krizového, exekučního a konkurzního řízení: