podmenu

Ing. Radim Dědic, Ph.D.

Česká komora odhadců majetku, o.s.

Ing. Radim Dědic, Ph.D. je členem komory od roku 2008. ČKOM je profesní sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. registrována na MV pod ČJ. VSX/1-10735/92-R. Jedná se o zájmové, nezávislé sdružení podnikatelů v oblasti oceňování majetku.

Podrobnější informace o komoře www.ckom.cz