podmenu

Členství

Asociace pro poradenství v podnikání
Naše společnost je členem od roku 1999.

Asociace pro poradenství v podnikání je jednou ze dvou nástupnických organizací České a Slovenské asociace pro poradenství.

APP sdružuje kolektivní a individuální členy poskytující poradenské služby. V současné době se jedná o 60 akreditovaných členů zaměstnávajících 606 konzultantů.

Členové APP poskytují poradenské služby v následujících oborech poradenství:

Osvědčení Asociace pro poradenství v podnikání

Podrobnější informace o Asociaci
Subdodavatelské centrum pro export a spolupráci při Svazu průmyslu a dopravy ČR
Naše společnost je členem od roku 2000.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Svaz průmyslu a dopravy České republiky je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech.

Svaz průmyslu a dopravy České Republiky je veden v evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podle § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. Evidence byla provedena dne 26.2.1992 na civilně správním úseku ministerstva vnitra pod č.j. VSC/1-10327/92-E

Je členem:

Podrobnější informace o Centru
Asociace malých a středních podniků ČR

Asociace malých a středních podniků ČR je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Registrace byla provedena MV ČR pod č.j. VS/1-1/42 695/00-R. Nyní je do její činnosti zapojeno více než 350 firem z České republiky. AMSP ČR je dobrovolné účelové a profesní sdružení právnických osob, které působí v různých průmyslových oborech: metalurgický a strojírenský průmysl, výroba plastů a gumy, elektronický a elektrotechnický průmysl, textilní průmysl a průmyslové služby. Asociace spolupracuje s řadou českých i zahraničních společností a institucí.

Posláním Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je především:

Podrobnější informace o Asociaci