podmenu

Dekompozice cílů

Dekompozice cílů jakosti na taktickou úroveň
1) Cílem je bezchybné zpracování a vyhotovení odborných znaleckých posudků.

Měřítko: Snaha o nulovou procentní reklamaci.

2) Cílem je selekce optimálních dodavatelů s hodnocením minimálně 80 %.

Měřítko: Kooperace s dodavateli jejichž hodnocení dosahuje minimálně 80 % bodů.

3) Cílem je získání vysokého kreditu v širokém povědomí potenciálních i vlastních zákazníků a udržení jejich přízně.

Měřítko: Nulová kritika ze strany ovlivňovatelů - Ministerstva spravedlnosti a Krajského soudu v Ostravě pravidelnou kontrolou znaleckého deníku.

4) Cílem společnosti je zajištění přístupu k nejnovějším informacím v oboru prostřednictvím vnitropodnikových školení, pravidelného kontaktu se softwarovými databázemi - Profidata, Sofia a následně díky odborným periodikům - Soudní inženýrství, Poradenství, Euro, Ekonom, Finance a úvěr, Bulletin Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice, Hospodářské noviny.

Měřítko: Optimum absolvovaných školení.

5) Cílem je budovat společnost plně srovnatelnou s nejúspěšnějšími evropskými profesně-poradenskými a znaleckými společnostmi.

Měřítko: Vyhodnocení účasti ve výběrových řízeních k datu přezkoumání vedením a vyhodnocení okruhu konkurentů - " middle classes experts " /střední třídy znalců/.

6) Cílem je provést prověrky jakosti dle plánu a realizovat účinná opatření k nápravě v souladu s veškerými požadavky a termíny.

Měřítko: Náprava disproporcí a verifikace přijatých nápravných opatření v určených termínech.

Ing. Radim Dědic, Ph.D.
Statutární ředitel